โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 


เปิดสอนแล้ว 3 สาขา ได้แก่

สาขาศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์
โทรศัพท์ 0 2721 9894-7 II: Facebook :II

สาขาศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระรามที่ 1
โทรศัพท์ 0 2129 4542-6 โทรสาร 0 2129 4547 II: Facebook :II

สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค ถนนเพชรเกษม
โทรศัพท์ : 02-458-2680-81  โทรสาร : 02-458-2682

ดนตรีสำหรับเด็ก ได้แก่ ดนตรีสำหรับเด็กเล็ก 3 ขวบครึ่ง เปีนโนกลุ่มสำหรับเด็กเล็ก รีคอร์เดอร์และเมโลเดียนกลุ่มสำหรับเด็กเล็ก ไวโอลินกลุ่มสำหรับเด็กเล็ก ดนตรีสากล ได้แก่ เปียโน ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ขับร้องคลาสสิค ขับร้องป็อป กีตาร์คลาสสิก กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบส กลองชุด รีคอร์เดอร์ เมโลเดียน พลู้ท แซกโซโฟน ทรัมเป็ต ทรอมโบน ภาคทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีดนตรี โสตทักษะ และติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยดนตรี ดนตรีไทย ได้แก่ ขิม ซอด้วง ซออู้ ขลุ่ยไทย ฆ้องวงเล็ก และฆ้องวงใหญ่การรวมวง ได้แก่ วงคอรัส วงเครื่องสายตะวันตก วงออร์เคสตร้า วงเครื่องเป่า วงคอมโบ วงปี่พาทย์ วงขิมหมู่ และวงเครื่องสายไทย

 
---------------------------------------------------------------------- กิจกรรมที่น่าสนใจ ----------------------------------------------------------------------

 

ประกาศ รับสมัครงาน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ (คลิก)
  1. นักวิชาการกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงานที่สาขาศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์)      
    จำนวน 2 อัตรา
    สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2721 9894-7 ดาวโหลดเอกสารคลิกที่นี้        
  2. นักวิชาการกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงานที่สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค)
    จำนวน 1 อัตรา
    สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 458 2680 -1        ดาวโหลดเอกสารคลิกที่นี้