โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เปิดสอนแล้ว 3 สาขา

สาขาศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์
โทรศัพท์ 0 2721 9894-7 II: Facebook :II

สาขาศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระรามที่ 1
โทรศัพท์ 0 2129 4542-6 โทรสาร 0 2129 4547 II: Facebook :II

สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค ถนนเพชรเกษม
โทรศัพท์ : 02-458-2680-81  โทรสาร : 02-458-2682

ดนตรีสำหรับเด็ก ได้แก่ ดนตรีสำหรับเด็กเล็ก 3 ขวบครึ่ง เปีนโนกลุ่มสำหรับเด็กเล็ก รีคอร์เดอร์และเมโลเดียนกลุ่มสำหรับเด็กเล็ก ไวโอลินกลุ่มสำหรับเด็กเล็ก ดนตรีสากล ได้แก่ เปียโน ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ขับร้องคลาสสิค ขับร้องป็อป กีตาร์คลาสสิก กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบส กลองชุด รีคอร์เดอร์ เมโลเดียน พลู้ท แซกโซโฟน ทรัมเป็ต ทรอมโบน ภาคทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีดนตรี โสตทักษะ และติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยดนตรี ดนตรีไทย ได้แก่ ขิม ซอด้วง ซออู้ ขลุ่ยไทย ฆ้องวงเล็ก และฆ้องวงใหญ่การรวมวง ได้แก่ วงคอรัส วงเครื่องสายตะวันตก วงออร์เคสตร้า วงเครื่องเป่า วงคอมโบ วงปี่พาทย์ วงขิมหมู่ และวงเครื่องสายไทย

 

------------------------------- กิจกรรมที่น่าสนใจ -------------------------------

   

 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานเพื่อปฏิบัติงาน ณ โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาซีคอนสแควร์ และสาขาซีคอนบางแค ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

  1. อาจารย์ประจำภาควิชาไวโอลิน 1 อัตรา (สาขาซีคอนสแควร์)

  2. อาจารย์ประจำภาควิชากีตาร์ 1 อัตรา (สาขาซีคอนสแควร์)

  3. อาจารย์ประจำภาควิชาเปียโน 1 อัตรา (สาขาซีคอนบางแค)

    เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2559

    อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)