โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
  โครงการนี้เป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไปนอกวิทยาลัยฯ สำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนดนตรีในลักษณะที่มีหลักสูตรเป็นมาตรฐาน มีการจัดการเรียนการสอน จนกระทั่งถึงการสอบวัดผลอย่างมีประสิทธิภาพ

 

เปิดสอนวิชาดนตรีสากล และดนตรีไทย ดังนี้

ดนตรีสำหรับเด็ก ได้แก่ ดนตรีสำหรับเด็กเล็ก 3 ขวบครึ่ง เปีนโนกลุ่มสำหรับเด็กเล็ก รีคอร์เดอร์และเมโลเดียนกลุ่มสำหรับเด็กเล็ก ไวโอลินกลุ่มสำหรับเด็กเล็ก

ดนตรีสากล
ได้แก่ เปียโน ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ขับร้องคลาสสิค ขับร้องป็อป กีตาร์คลาสสิก กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบส กลองชุด รีคอร์เดอร์ เมโลเดียน พลู้ท แซกโซโฟน ทรัมเป็ต ทรอมโบน

ภาคทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีดนตรี โสตทักษะ และติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยดนตรี

ดนตรีไทย ได้แก่ ขิม ซอด้วง ซออู้ ขลุ่ยไทย ฆ้องวงเล็ก และฆ้องวงใหญ่

การรวมวง ได้แก่ วงคอรัส วงเครื่องสายตะวันตก วงออร์เคสตร้า วงเครื่องเป่า วงคอมโบ วงปี่พาทย์ วงขิมหมู่ และวงเครื่องสายไทย

เปิดสอนแล้ว 3 สาขา ได้แก่

สาขาศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ (คลิก) ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ห้อง 4047 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ10250
เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00 – 20.00 น. โทรศัพท์ 0 2721 9894-7 โทรสาร 0 2721 9894-7  ต่อ 3 หรือ150
สาขาศูนย์การค้าสยามพารากอน (คลิก) ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ห้อง 4A 5-6 ถนนพระรามที่1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.00 – 20.00 น. โทรศัพท์ 0 2129 4542-6 โทรสาร 0 2129 4547
สาขาศูนย์การค้าซีคอนบางแค (คลิก) ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การค้าซีคอนบางแค ห้องเลขที่ 400 ชั้น 4 ถ. เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.00 – 20.00 น. โทรศัพท์ : 02-458-2680-81  โทรสาร : 02-458-2682

ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

เพื่อปฏิบัติงาน ณ โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป สาขาห้างสรรพสินค้าซีคอน บางแค จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้
1. นักวิชาการเงินและบัญชี
2. นักวิชาการกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ ดาวโหลดรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(ดาวโหลดเอกสาร)
ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 458 2680