ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

Program

 

โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(สาขาสยามพารากอน)

เปิดรับสมัครสมาชิกวงเครื่องสายตะวันตก
(MCGP String Chamber Orchestra)
ขอเชิญเยาวชนบุคคลทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไปที่มีความสามารถทาง
ทักษะด้านการเล่นเครื่องสายตะวันตก ได้แก่ Violin, Viola และ Cello
ฝึกซ้อมทุกวันเสาร์ เวลา 16.00-18.00 น.
ผู้ควบคุมวง อาจารย์น้ำฝน ศรีสมบูรณ์ 
ขอเชิญน้องๆ มาเป็นส่วนหนึ่งของวง MCGP String Chamber Orchestra มาสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับตนเอง สามารถสมัครได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

  1. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 16 ตุลาคม 2561
  2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบ                    20 ตุลาคม 2561*
  3. วันทดสอบ (ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป)     27 ตุลาคม 2561
  4. ประกาศผลผู้ที่ผ่านการทดสอบ                         30 ตุลาคม 2561*
  5. ปฐมนิเทศ (เวลา 15:30-16:00 น.)                  3 พฤศจิกายน 2561
  6. เริ่มคอร์สเรียน                                                3 พฤศจิกายน 2561
    * ประกาศรายชื่อผ่านทาง
    www.facebook.com/mcgpstringchamberorchestra/

คุณสมบัติ
1. อายุ 11 ปีขึ้นไป
2. สามารถอ่านโน้ตเพลงสากลได้เป็นอย่างดี
3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโครงการฯ ได้ทั้งในและนอกสถานที่
4. สามารถฝึกซ้อมได้ตามวันเวลาดังกล่าว

วิธีการสมัคร
ผู้สมัครสามารถสมัครได้ที่โครงการศึกษาดนตรีสำหรับบุคคลทั่วไป สาขาสยาม
พารากอน ชั้น 4A ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น. (ยกเว้นวันหยุดของโครงการฯ)
หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2129-4542-6

สิ่งที่ต้องเตรียมในการทดสอบ
1. Major Scale พร้อม Arpeggio จำนวน 2-3 Octaves
(ไม่เกิน 4 ชาร์ฟ 4 แฟลต)
2. บทเพลงที่เตรียมมาเอง 2 เพลง
3. บทเพลงบังคับ (สามารถ Download บทเพลงบังคับได้ที่ https://www.facebook.com/mcgpstringchamberorchestra )
4. Sight-Reading (กรรมการเป็นผู้เตรียมให้)

ค่าลงทะเบียนเรียน
วิชารวมวงเครื่องสายตะวันตกเป็นหลักสูตรเรียนต่อเนื่องระยะเวลา 1 ปี (จำนวน 3 คอร์ส / 36 ครั้ง)
1. นักเรียนภายในโครงการฯ คอร์สละ 1,200 บาท
นักเรียนทั่วไป คอร์สละ 2,400 บาท
2. ราคานี้รวมค่าโน้ตเพลงในการฝึกซ้อมแต่ละคอนเสิร์ต
3. ราคานี้ไม่รวมค่าเสื้อในการแสดงคอนเสิร์ตประจำปีและเครื่องแต่งกายอื่นๆ