ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

กิจกรรมของสาขาสยามพารากอน

ในส่วนของวิทยาลัย ได้มีการจัดกิจกรรมดนตรีเป็นประจำทุกสัปดาห์ อาทิเช่น การแสดงคอนเสิร์ตของวงประเภทต่างๆ การอบรมสัมมนา ที่หอแสดงดนตรี เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ฝึกฝนความเป็นมืออาชีพบนเวทีจริงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการรวมวงเฉพาะกิจของนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าประกวดรายการต่างๆ ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติด้วย

กิจกรรม

 

 

 

ปฎิทินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนการสอน