ดนตรีพื้นฐานสำหรับเด็ก

Program

 

“Piano Ensemble Day Camp
ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน พ.ศ.2563

เปียโนส่วนใหญ่แล้วเป็นการเรียนแบบเดี่ยวตัวต่อตัว (Private Lesson) ลักษณะของการแสดงก็มักออกมาในรูปแบบการบรรเลงเดี่ยว (Solo) น้อยครั้งที่ผู้เรียนจะมีโอกาสได้เล่นคู่กับเครื่องดนตรีอื่น หรือแม้กระทั่งเปียโนด้วยกันก็ตาม แต่ในค่ายเปียโของเรานั้นน้องๆ จะได้มีประสบการณ์ การเล่นคู่ (Duet) หรือเล่นคู่กับเครื่องดนตรีอื่น (Piano Accompaniment) กิจกรรมของวิชาเปียโนที่จัดในค่ายนี้จึงเป็นการสอนเกี่ยวกับ เทคนิคและวิธีการที่จะช่วยส่งเสริมการเล่นกับ เครื่องดนตรีชนิดต่างๆ เช่น Violin / Flute/ Saxophone/ Voice  รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมทักษะอื่นๆ เช่น ด้านจังหวะ,การฟัง,การร้อง  โดยได้เชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมบรรยาย / บรรเลง  เพื่อให้เนื้อหาการสอนมีความเข้มข้น เป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้มีโอกาสบรรเลงกับอาจารย์ในเครื่องดนตรีอื่นๆ อีกด้วย

ดำเนินการสอนโดย
อาจารย์สิตา บุนนาค
อาจารย์เบญจาภา แดงอินทวัฒน์ 

คุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร

  • มีความสนใจและต้องการหาประสบการณ์ใน การเล่นเปียโนคู่ (Duet) / บรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่น

( Accompaniment )

  • มีความรับผิดชอบ  สามารถฝึกซ้อมได้ด้วยตนเอง
  • มีพื้นฐานการเล่นเปียโน และต้องผ่านการคัดเลือก( Audition)  

** นักเรียนที่เคยเข้าค่ายปี 2562 สมัครได้โดยไม่ต้อง Audition**

การคัดเลือก (Audition)

  • เตรียมเพลงตามระดับที่กำลังเรียนอยู่ปัจจุบัน จำนวน 1 เพลง (สามารถดูโน้ตได้)
  • ทดสอบการอ่านโน้ต (Sight Reading) เทียบเท่าเกรด 3 ( MCGP / Trinity/ ABRSM)

    (ผู้สมัครจะทราบผลการคัดเลือกทันที หลังจากทำการคัดเลือกเสร็จ และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโน้ตเพลงสำหรับใช้ในค่าย)

หลักฐานการสมัคร

  • รูปถ่าย 1 นิ้ว (1ใบ)

วิธีการสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง
- กรอกใบสมัครออนไลน์ (ตามลิงค์ด้านล่าง)
https://forms.gle/DEUWEMcPJNmgAQnV9

ค่าสมัคร  5,500 บาท / คน  (Promotion สมัครก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563 ราคา 5,000 บาท)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 15 มีนาคม  พ.ศ.2563

ตารางค่าย : https://drive.google.com/open?id=10IDkR62UyhX2IeVIBzLkxIT_kmIxT21C

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
02-721-9894-6